صوفی از پرتو می راز نهانی دانست

صوفی از پرتو می راز نهانی دانست به همراه معنی تعبیر تفسیر غزل شعر

صوفی از پرتو می راز نهانی دانست

غزل شماره 48 حافظ شیرازی ( صوفی از پرتو می راز نهانی دانست ) به همراه معنی و تعبیر فال حافظ ، برای مطالعه این شعر زیبا و تعبیر فال آن با سایت سرگرمی پارسی سرا همراه باشید.

متن غزل شماره 48 حافظ

غزل شماره 48 حافظ

صوفی از پرتو می راز نهانی دانست

گوهر هر کس از این لعل توانی دانست

قدر مجموعه گل مرغ سحر داند و بس

که نه هر کو ورقی خواند معانی دانست

عرضه کردم دو جهان بر دل کارافتاده

بجز از عشق تو باقی همه فانی دانست

آن شد اکنون که ز ابنای عوام اندیشم

محتسب نیز در این عیش نهانی دانست

دلبر آسایش ما مصلحت وقت ندید

ور نه از جانب ما دل نگرانی دانست

سنگ و گل را کند از یمن نظر لعل و عقیق

هر که قدر نفس باد یمانی دانست

ای که از دفتر عقل آیت عشق آموزی

ترسم این نکته به تحقیق ندانی دانست

می بیاور که ننازد به گل باغ جهان

هر که غارتگری باد خزانی دانست

حافظ این گوهر منظوم که از طبع انگیخت

ز اثر تربیت آصف ثانی دانست

معنی فال

تعبیر غزل شماره 48 حافظ

اگر می خواهید در هر کاری موفق شوید فقط باید به خداوند متعال توکل کنید و از بنده های او قطع امید کنید. به هیچ وجه دست به دامان بندگان خدا نشوید که چیزی جز خاری و خفت نصیب تان نخواهد شد که تنها خداوند متعال قادر مطلق است.

به زودی خواسته هایی که دارید برآورده خواهند شد و به مراد دلتان می رسید. سعی کنید از یاد خداوند غافل نشوید که برایتان بسیار زیان بار خواهد بود. ترس هایتان را کنار بگذارید و برای هدفتان با جان و دل تلاش کنید که به خواست خداوند موفقیت نصیب تان خواهد شد.

کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام چی شی و لینک مستقیم بلا مانع است.