خوشتر ز عیش و صحبت و باغ و بهار چیست

خوشتر ز عیش و صحبت و باغ و بهار چیست

خوشتر ز عیش و صحبت و باغ و بهار چیست خوشتر ز عیش و صحبت و باغ و بهار چیست غزل شماره ۶۵ حافظ شیرازی ( خوشتر ز عیش و صحبت و …

صوفی از پرتو می راز نهانی دانست

صوفی از پرتو می راز نهانی دانست

صوفی از پرتو می راز نهانی دانست صوفی از پرتو می راز نهانی دانست غزل شماره 48 حافظ شیرازی ( صوفی از پرتو می راز نهانی دانست ) به همراه معنی و …

حال دل با تو گفتنم هوس است

حال دل با تو گفتنم هوس است

حال دل با تو گفتنم هوس است حال دل با تو گفتنم هوس است غزل شماره 42 حافظ شیرازی ( حال دل با تو گفتنم هوس است ) به همراه معنی و …

دل سراپرده محبت اوست

دل سراپرده محبت اوست به همراه معنی تعبیر تفسیر غزل شعر

دل سراپرده محبت اوست

غزل شماره ۵۶ حافظ شیرازی ( دل سراپرده محبت اوست ) به همراه معنی و تعبیر فال حافظ ، برای مطالعه این شعر زیبا و تعبیر فال آن با سایت تفریحی پارسی سرا همراه باشید.

متن غزل شماره ۵۶ حافظ

غزل شماره ۵۶ حافظ

دل سراپرده محبت اوست

دیده آیینه دار طلعت اوست

من که سر درنیاورم به دو کون

گردنم زیر بار منت اوست

تو و طوبی و ما و قامت یار

فکر هر کس به قدر همت اوست

گر من آلوده دامنم چه عجب

همه عالم گواه عصمت اوست

من که باشم در آن حرم که صبا

پرده دار حریم حرمت اوست

بی خیالش مباد منظر چشم

زان که این گوشه جای خلوت اوست

هر گل نو که شد چمن آرای

ز اثر رنگ و بوی صحبت اوست

دور مجنون گذشت و نوبت ماست

هر کسی پنج روز نوبت اوست

ملکت عاشقی و گنج طرب

هر چه دارم ز یمن همت اوست

من و دل گر فدا شدیم چه باک

غرض اندر میان سلامت اوست

فقر ظاهر مبین که حافظ را

سینه گنجینه محبت اوست

معنی فال

تعبیر غزل شماره ۵۶ حافظ

مراقب رفتار و اعمال خود باشید زیرا یک لغزش کوچک می تواند شما را به سمت چاهی ببرد که هیچ بازگشتی نداشته باشد. شما تلاش زیادی برای موفقیت کرده اید پس قدر جوانی و فرصت های خود را بدانید و عمر گران بهایتان را بیهوده تلف نکنید.

مطمئن باشید با توکل و اعتماد به خداوند متعال تلاش هایتان نتیجه خواهد داد و به هدف و مقصود اصلی خود خواهید رسید. در همه حال خداوند متعال را شکرگذار باشید و یاد کنید. مراقب اعمال و رفتار خود باشید که خداوند در تمام احوال ناظر و همراه شماست.

کپی بدون لینک مستقیم ممنوع می باشد.