شعر و ادبیات

اشعار حماسی فردوسی

اشعار حماسی فردوسی

اشعار حماسی فردوسی اشعار حماسی فردوسی در این مطلب مجموعه ای برگزیده از اشعار زیبای شاعر بزرگ ایرانی حکیم ابوالقاسم فردوسی را جمع آوری کرده ایم ، برای مطالعه این اشعار زیبا …

بنال بلبل اگر با منت سر یاریست

بنال بلبل اگر با منت سر یاریست

بنال بلبل اگر با منت سر یاریست بنال بلبل اگر با منت سر یاریست غزل شماره ۶۶ حافظ شیرازی ( بنال بلبل اگر با منت سر یاریست ) به همراه معنی و …

اگر چه عرض هنر پیش یار بی‌ادبیست

اگر چه عرض هنر پیش یار بی‌ادبیست

اگر چه عرض هنر پیش یار بی‌ادبیست اگر چه عرض هنر پیش یار بی‌ادبیست غزل شماره ۶۴ حافظ شیرازی ( اگر چه عرض هنر پیش یار بی‌ادبیست ) به همراه معنی و …

روی تو کس ندید و هزارت رقیب هست

روی تو کس ندید و هزارت رقیب هست

روی تو کس ندید و هزارت رقیب هست روی تو کس ندید و هزارت رقیب هست غزل شماره ۶۳ حافظ شیرازی ( روی تو کس ندید و هزارت رقیب هست ) به …

مرحبا ای پیک مشتاقان بده پیغام دوست

مرحبا ای پیک مشتاقان بده پیغام دوست

مرحبا ای پیک مشتاقان بده پیغام دوست مرحبا ای پیک مشتاقان بده پیغام دوست غزل شماره ۶۲ حافظ شیرازی ( مرحبا ای پیک مشتاقان بده پیغام دوست ) به همراه معنی و …

صبا اگر گذری افتدت به کشور دوست

صبا اگر گذری افتدت به کشور دوست

صبا اگر گذری افتدت به کشور دوست صبا اگر گذری افتدت به کشور دوست غزل شماره ۶۱ حافظ شیرازی ( صبا اگر گذری افتدت به کشور دوست ) به همراه معنی و …

دارم امید عاطفتی از جناب دوست

دارم امید عاطفتی از جناب دوست

دارم امید عاطفتی از جناب دوست دارم امید عاطفتی از جناب دوست غزل شماره ۵۹ حافظ شیرازی ( دارم امید عاطفتی از جناب دوست ) به همراه معنی و تعبیر فال حافظ …

سر ارادت ما و آستان حضرت دوست

سر ارادت ما و آستان حضرت دوست

سر ارادت ما و آستان حضرت دوست سر ارادت ما و آستان حضرت دوست غزل شماره ۵۸ حافظ شیرازی ( سر ارادت ما و آستان حضرت دوست ) به همراه معنی و …

دل سراپرده محبت اوست

دل سراپرده محبت اوست

دل سراپرده محبت اوست دل سراپرده محبت اوست غزل شماره ۵۶ حافظ شیرازی ( دل سراپرده محبت اوست ) به همراه معنی و تعبیر فال حافظ ، برای مطالعه این شعر زیبا …

خم زلف تو دام کفر و دین است

خم زلف تو دام کفر و دین است

خم زلف تو دام کفر و دین است خم زلف تو دام کفر و دین است غزل شماره ۵۵ حافظ شیرازی ( خم زلف تو دام کفر و دین است ) به …