سینه از آتش دل در غم جانانه بسوخت

سینه از آتش دل در غم جانانه بسوخت

سینه از آتش دل در غم جانانه بسوخت سینه از آتش دل در غم جانانه بسوخت غزل شماره 17 حافظ شیرازی ( سینه از آتش دل در غم جانانه بسوخت ) به …

در دیر مغان آمد یارم قدحی در دست

در دیر مغان آمد یارم قدحی در دست

در دیر مغان آمد یارم قدحی در دست در دیر مغان آمد یارم قدحی در دست غزل شماره 27 حافظ شیرازی ( در دیر مغان آمد یارم قدحی در دست ) به …

خوشتر ز عیش و صحبت و باغ و بهار چیست

خوشتر ز عیش و صحبت و باغ و بهار چیست

خوشتر ز عیش و صحبت و باغ و بهار چیست خوشتر ز عیش و صحبت و باغ و بهار چیست غزل شماره ۶۵ حافظ شیرازی ( خوشتر ز عیش و صحبت و …

مرحبا ای پیک مشتاقان بده پیغام دوست

مرحبا ای پیک مشتاقان بده پیغام دوست به همراه معنی تعبیر تفسیر غزل شعر

مرحبا ای پیک مشتاقان بده پیغام دوست

غزل شماره ۶۲ حافظ شیرازی ( مرحبا ای پیک مشتاقان بده پیغام دوست ) به همراه معنی و تعبیر فال حافظ ، برای مطالعه این شعر زیبا و تعبیر فال آن با سایت پارسی سرا همراه باشید.

متن غزل شماره ۶۲ حافظ

غزل شماره ۶۲ حافظ

مرحبا ای پیک مشتاقان بده پیغام دوست

تا کنم جان از سر رغبت فدای نام دوست

واله و شیداست دایم همچو بلبل در قفس

طوطی طبعم ز عشق شکر و بادام دوست

زلف او دام است و خالش دانه آن دام و من

بر امید دانه‌ای افتاده‌ام در دام دوست

سر ز مستی برنگیرد تا به صبح روز حشر

هر که چون من در ازل یک جرعه خورد از جام دوست

بس نگویم شمه‌ای از شرح شوق خود از آنک

دردسر باشد نمودن بیش از این ابرام دوست

گر دهد دستم کشم در دیده همچون توتیا

خاک راهی کان مشرف گردد از اقدام دوست

میل من سوی وصال و قصد او سوی فراق

ترک کام خود گرفتم تا برآید کام دوست

حافظ اندر درد او می‌سوز و بی‌درمان بساز

زان که درمانی ندارد درد بی‌آرام دوست

معنی فال

تعبیر غزل شماره ۶۲ حافظ

منتظر یک پیام مهم از طرف فردی هستید که اهمیت زیادی برای شما دارد ، آسوده باشید که به زودی این پیغام به شما خواهد رسید و باعث آرامش و شادی شما خواهد شد. شما انسان قابل اتکایی هستید و دوستی خوب و فداکار هستید.

شما انسان بسیار خوش قولی هستید و این خصلت در شما اینقدر پر رنگ است که شما را مصداق این ضرب المثل کرده که اگر سرتان برود قول تان نخواهد رفت. همین خصلت در آینده شما تاثیرات بسیار مثبتی خواهد داشت.

کپی بدون لینک مستقیم ممنوع می باشد.