مطلب طاعت و پیمان و صلاح از من مست

مطلب طاعت و پیمان و صلاح از من مست

مطلب طاعت و پیمان و صلاح از من مست مطلب طاعت و پیمان و صلاح از من مست غزل شماره 24 حافظ شیرازی ( مطلب طاعت و پیمان و صلاح از من …

صبا اگر گذری افتدت به کشور دوست

صبا اگر گذری افتدت به کشور دوست

صبا اگر گذری افتدت به کشور دوست صبا اگر گذری افتدت به کشور دوست غزل شماره ۶۱ حافظ شیرازی ( صبا اگر گذری افتدت به کشور دوست ) به همراه معنی و …

خیال روی تو در هر طریق همره ماست

خیال روی تو در هر طریق همره ماست

خیال روی تو در هر طریق همره ماست خیال روی تو در هر طریق همره ماست غزل شماره 23 حافظ شیرازی ( خیال روی تو در هر طریق همره ماست ) به …

خوشتر ز عیش و صحبت و باغ و بهار چیست

خوشتر ز عیش و صحبت و باغ و بهار چیست به همراه معنی تعبیر تفسیر غزل شعر

خوشتر ز عیش و صحبت و باغ و بهار چیست

غزل شماره ۶۵ حافظ شیرازی ( خوشتر ز عیش و صحبت و باغ و بهار چیست ) به همراه معنی و تعبیر فال حافظ ، برای مطالعه این شعر زیبا و تعبیر فال آن با سایت پارسی سرا همراه باشید.

متن غزل شماره ۶۵ حافظ

غزل شماره ۶۵ حافظ

خوشتر ز عیش و صحبت و باغ و بهار چیست

ساقی کجاست گو سبب انتظار چیست

هر وقت خوش که دست دهد مغتنم شمار

کس را وقوف نیست که انجام کار چیست

پیوند عمر بسته به موییست هوش دار

غمخوار خویش باش غم روزگار چیست

معنی آب زندگی و روضه ارم

جز طرف جویبار و می خوشگوار چیست

مستور و مست هر دو چو از یک قبیله‌اند

ما دل به عشوه که دهیم اختیار چیست

راز درون پرده چه داند فلک خموش

ای مدعی نزاع تو با پرده دار چیست

سهو و خطای بنده گرش اعتبار نیست

معنی عفو و رحمت آمرزگار چیست

زاهد شراب کوثر و حافظ پیاله خواست

تا در میانه خواسته کردگار چیست

معنی فال

تعبیر غزل شماره ۶۵ حافظ

درست است که در این روزها شرایط مساعدی ندارید و از نظر اقتصادی در زندگی تحت فشار هستید اما گله کردن از سرنوشت و روزگار فقط بر مشکلات شما اضافه می کند و باعث ناامیدی بیشتری شما در مسیر زندگی می شود.

در روزهای پیش رو اتفاقات و حوادثی رخ می دهید که باعث می شود شما تحت یک آزمایش سخت قرار بگیرید. خودتان را به خدا بسپارید و از سختی ها ناراحت و اندوهگین نباشید زیرا خداوند متعال شما را تنها نمی گذارد و در همه حال در کنار شماست.

کپی بدون لینک مستقیم ممنوع می باشد.