خم زلف تو دام کفر و دین است

خم زلف تو دام کفر و دین است

خم زلف تو دام کفر و دین است خم زلف تو دام کفر و دین است غزل شماره ۵۵ حافظ شیرازی ( خم زلف تو دام کفر و دین است ) به …

اگر چه عرض هنر پیش یار بی‌ادبیست

اگر چه عرض هنر پیش یار بی‌ادبیست

اگر چه عرض هنر پیش یار بی‌ادبیست اگر چه عرض هنر پیش یار بی‌ادبیست غزل شماره ۶۴ حافظ شیرازی ( اگر چه عرض هنر پیش یار بی‌ادبیست ) به همراه معنی و …

می‌دمد صبح و کله بست سحاب

می‌دمد صبح و کله بست سحاب

می‌دمد صبح و کله بست سحاب می‌دمد صبح و کله بست سحاب غزل شماره 13 حافظ شیرازی ( می‌دمد صبح و کله بست سحاب ) به همراه معنی و تعبیر فال حافظ …

آن سیه چرده که شیرینی عالم با اوست

آن سیه چرده که شیرینی عالم با اوست به همراه معنی تعبیر تفسیر غزل شعر

آن سیه چرده که شیرینی عالم با اوست

غزل شماره ۵۷ حافظ شیرازی ( آن سیه چرده که شیرینی عالم با اوست ) به همراه معنی و تعبیر فال حافظ ، برای مطالعه این شعر زیبا و تعبیر فال آن با سایت تفریحی پارسی سرا همراه باشید.

متن غزل شماره ۵۷ حافظ

غزل شماره ۵۷ حافظ

آن سیه چرده که شیرینی عالم با اوست

چشم میگون لب خندان دل خرم با اوست

گر چه شیرین دهنان پادشهانند ولی

او سلیمان زمان است که خاتم با اوست

روی خوب است و کمال هنر و دامن پاک

لاجرم همت پاکان دو عالم با اوست

خال مشکین که بدان عارض گندمگون است

سر آن دانه که شد رهزن آدم با اوست

دلبرم عزم سفر کرد خدا را یاران

چه کنم با دل مجروح که مرهم با اوست

با که این نکته توان گفت که آن سنگین دل

کشت ما را و دم عیسی مریم با اوست

حافظ از معتقدان است گرامی دارش

زان که بخشایش بس روح مکرم با اوست

معنی فال

تعبیر غزل شماره ۵۷ حافظ

در روزهای آینده اتفاقی رخ می دهد که باعث می شود برای مدتی از عزیزترین فردی که در زندگی دارید دور شوید که دلتنگی و فراق او باعث ناراحتی هایی برای شما خواهد شد. اگر ایمان محکمی داشته باشید درد و رنج فراق کمتر خواهد بود.

اگر می خواهید گرفتاری ها و مشکلات تان به سادگی حل شوند به خداوند متعال توکل کنید و به بندگانش عشق و محبت بورزید. روزهای خوبی در انتظار شما هستند که باعث می شوند زندگی تان دگرگون شود و همه چیز رنگ تازه ای به خود بگیرد.

کپی بدون لینک مستقیم ممنوع می باشد.