لعل سیراب به خون تشنه لب یار من است

غزلیات حافظ

لعل سیراب به خون تشنه لب یار من است

لعل سیراب به خون تشنه لب یار من است به همراه معنی تعبیر تفسیر غزل شعر

لعل سیراب به خون تشنه لب یار من است

غزل شماره ۵۱ حافظ شیرازی ( لعل سیراب به خون تشنه لب یار من است ) به همراه معنی و تعبیر فال حافظ ، برای مطالعه این شعر زیبا و تعبیر فال آن با سایت سرگرمی پارسی سرا همراه باشید.

متن غزل شماره ۵۱ حافظ

غزل شماره ۵۱ حافظ

لعل سیراب به خون تشنه لب یار من است

وز پی دیدن او دادن جان کار من است

شرم از آن چشم سیه بادش و مژگان دراز

هر که دل بردن او دید و در انکار من است

ساروان رخت به دروازه مبر کان سر کو

شاهراهیست که منزلگه دلدار من است

بنده طالع خویشم که در این قحط وفا

عشق آن لولی سرمست خریدار من است

طبله عطر گل و زلف عبیرافشانش

فیض یک شمه ز بوی خوش عطار من است

باغبان همچو نسیمم ز در خویش مران

کآب گلزار تو از اشک چو گلنار من است

شربت قند و گلاب از لب یارم فرمود

نرگس او که طبیب دل بیمار من است

آن که در طرز غزل نکته به حافظ آموخت

یار شیرین سخن نادره گفتار من است

معنی فال

تعبیر غزل شماره ۵۱ حافظ

به هیچ وجه نگران موفق نشدن نباشید و از عاقبت کار نترسید ، به تلاش خود ادامه دهید تا با پشتکار و اراده به هدف نهایی خود برسید. دوستان خوبی در کنار خود دارید و آنها سرمایه گران بهایی برای روزهای سختی هستند ، پس آنها را از خود دور نکنید.

افرادی حسود و نادان سعی می کنند که شما را از موفقیت دور کنند ولی اگر خدا بخواهد هیچ کس نمی تواند مانع موفقیت شما شود. ازدواج موفقی در انتظار شما هست و به یاری خداوند متعال همای سعادت بر شانه شما خواهد نشست.

مسیری را که شروع کرده اید به پایان برسانید و خود را از ترس ها و فکرهای بیهوده برهانید زیرا این افکار در صورتی که بزرگ شوند می توانند بزرگترین مانع بر سر راه شما باشند. وقتی خدا در کنار شما باشد هیچ کس و هیچ چیز نمی تواند راه شما را سد کند.