زلف آشفته و خوی کرده و خندان لب و مست

زلف آشفته و خوی کرده و خندان لب و مست

زلف آشفته و خوی کرده و خندان لب و مست زلف آشفته و خوی کرده و خندان لب و مست غزل شماره 26 حافظ شیرازی ( زلف آشفته و خوی کرده و …

گل در بر و می در کف و معشوق به کام است

گل در بر و می در کف و معشوق به کام است

گل در بر و می در کف و معشوق به کام است گل در بر و می در کف و معشوق به کام است غزل شماره 46 حافظ شیرازی ( گل در …

آن پیک نامور که رسید از دیار دوست

آن پیک نامور که رسید از دیار دوست

آن پیک نامور که رسید از دیار دوست آن پیک نامور که رسید از دیار دوست غزل شماره ۶۰ حافظ شیرازی ( آن پیک نامور که رسید از دیار دوست ) به …

روضه خلد برین خلوت درویشان است

روضه خلد برین خلوت درویشان است به همراه معنی تعبیر تفسیر غزل شعر

روضه خلد برین خلوت درویشان است

غزل شماره 49 حافظ شیرازی ( روضه خلد برین خلوت درویشان است ) به همراه معنی و تعبیر فال حافظ ، برای مطالعه این شعر زیبا و تعبیر فال آن با سایت سرگرمی پارسی سرا همراه باشید.

متن غزل شماره 49 حافظ

غزل شماره 49 حافظ

روضه خلد برین خلوت درویشان است

مایه محتشمی خدمت درویشان است

گنج عزلت که طلسمات عجایب دارد

فتح آن در نظر رحمت درویشان است

قصر فردوس که رضوانش به دربانی رفت

منظری از چمن نزهت درویشان است

آن چه زر می‌شود از پرتو آن قلب سیاه

کیمیاییست که در صحبت درویشان است

آن که پیشش بنهد تاج تکبر خورشید

کبریاییست که در حشمت درویشان است

دولتی را که نباشد غم از آسیب زوال

بی تکلف بشنو دولت درویشان است

خسروان قبله حاجات جهانند ولی

سببش بندگی حضرت درویشان است

روی مقصود که شاهان به دعا می‌طلبند

مظهرش آینه طلعت درویشان است

از کران تا به کران لشکر ظلم است ولی

از ازل تا به ابد فرصت درویشان است

ای توانگر مفروش این همه نخوت که تو را

سر و زر در کنف همت درویشان است

گنج قارون که فرو می‌شود از قهر هنوز

خوانده باشی که هم از غیرت درویشان است

حافظ ار آب حیات ازلی می‌خواهی

منبعش خاک در خلوت درویشان است

من غلام نظر آصف عهدم کو را

صورت خواجگی و سیرت درویشان است

معنی فال

تعبیر غزل شماره 49 حافظ

خیلی باید مراقب روح و روان خود باشید تا دلبسته دنیا نشوید زیرا ظاهر دنیا بسیار فریبنده است و ممکن است ایمان تان را از بین برود. از رویاهای دست نیافتنی پرهیز کنید و تصمیمات خود را عقلانی بگیرید. آینده بسیار روشنی در انتظار شما می باشد.

مژده ای برای ما هست ، در آینده ای نچندان دور موفقیت های بسیار در زندگی و کسب و کارتان رخ خواهد داد که رونق زیادی به زندگی تان خواهد داد. اگر می خواهید در طول عمر خود از سختی ها و تنگدستی ها در امان باشید همیشه قناعت پیشه کنید.

کپی بدون لینک مستقیم ممنوع می باشد.