شکفته شد گل حمرا و گشت بلبل مست

شکفته شد گل حمرا و گشت بلبل مست

شکفته شد گل حمرا و گشت بلبل مست شکفته شد گل حمرا و گشت بلبل مست غزل شماره 25 حافظ شیرازی ( شکفته شد گل حمرا و گشت بلبل مست ) به …

صوفی بیا که آینه صافیست جام را

صوفی بیا که آینه صافیست جام را

صوفی بیا که آینه صافیست جام را صوفی بیا که آینه صافیست جام را غزل شماره هفت حافظ شیرازی ( صوفی بیا که آینه صافیست جام را ) به همراه معنی و …

اگر چه عرض هنر پیش یار بی‌ادبیست

اگر چه عرض هنر پیش یار بی‌ادبیست

اگر چه عرض هنر پیش یار بی‌ادبیست اگر چه عرض هنر پیش یار بی‌ادبیست غزل شماره ۶۴ حافظ شیرازی ( اگر چه عرض هنر پیش یار بی‌ادبیست ) به همراه معنی و …

ساقیا آمدن عید مبارک بادت

تفسیر و معنی شعر غزل فال حافظ ساقیا آمدن عید مبارک بادت

ساقیا آمدن عید مبارک بادت

غزل شماره 18 حافظ شیرازی ( ساقیا آمدن عید مبارک بادت ) به همراه معنی و تعبیر فال حافظ ، برای مطالعه این شعر زیبا و تعبیر فال آن با سایت تفریحی پارسی سرا همراه باشید.

متن غزل شماره 18 حافظ

غزل شماره 18 حافظ

ساقیا آمدن عید مبارک بادت

وان مواعید که کردی مرواد از یادت

در شگفتم که در این مدت ایام فراق

برگرفتی ز حریفان دل و دل می‌دادت

برسان بندگی دختر رز گو به درآی

که دم و همت ما کرد ز بند آزادت

شادی مجلسیان در قدم و مقدم توست

جای غم باد مر آن دل که نخواهد شادت

شکر ایزد که ز تاراج خزان رخنه نیافت

بوستان سمن و سرو و گل و شمشادت

چشم بد دور کز آن تفرقه‌ات بازآورد

طالع نامور و دولت مادرزادت

حافظ از دست مده دولت این کشتی نوح

ور نه طوفان حوادث ببرد بنیادت

معنی فال

تعبیر غزل شماره 18 حافظ

اگر می خواهید روزگارتان همیشه بهاری باشد و ایام را به خوشی بگذارانید بر سر عهد و پیمان خود بمانید. مژده که به زودی زود تمام مشکلات حل خواهند شد و تمام چیزهایی که باعث رنج و غم شما شده اند برطرف خواهند شد.

به زوی روزهای خوب از راه خواهند رسید ، قدر ایام خوش را بدانید و شکر خداوند متعال را به جای آورید. روزهای خوشی همیشه ماندگار نیستند و به همین دلیل فرصت های پیش رو را غنیمت بدانید و بهترین استفاده را از این موقعیت ببرید.

کپی بدون لینک مستقیم ممنوع می باشد.